• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • 日本語
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Н А К А З

 

“27” червня  2018 р.                                

Токіо

                 № 59

Відповідно до п.5 Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС України від 23 квітня 2018 року № 182,

         Н А К А З У Ю:

 I) Ввести в дію з 1 липня 2018 року Тарифи консульського збору (далі – Тарифи), що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Японії, які додаються.

II) Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

1)  Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт для виїзду за кордон видається у строк до трьох місяців.

2)  Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

3)  Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. У терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів, за бажанням іноземця або особи без громадянства. У звичайному порядку - до 10 робочих днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

4)  Нотаріальні дії. Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього та підготовлених (надрукованих) відповідно до вимог закону документів, сплати консульського збору і відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

5)  Дії з витребування документів. До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6)  Дії з реєстрації актів цивільного стану. Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою. До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується..

7) Прийняття на консульський облік. Прийняття на тимчасовий консульський облік – в день звернення. Прийняття на постійний консульський облік – в день звернення та після сплати консульського збору.

8) Інші консульські дії. Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені відповідними нормативно-правовими актами України. .

III) Консульські дії вчиняти в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості їх вчинення в такому порядку. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляти у подвійному розмірі.

IV) Другому секретарю з консульських питань М.Курінній забезпечити розміщення інформації на веб-сторінці ЗДУ у розділі «Тарифи консульського збору» та забезпечити розміщення інформації у приміщенні для прийому громадян.

V) Визнати таким, що втратив чинність наказ Посольства України в Японії від 14 квітня 2017 року № 28 «Про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій».

VI) Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Посол

І.Харченко

ТАРИФИ 
 консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України у доларах США та національній валюті держави місцезнаходження

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник закордонної 
дипломатичної установи 
І.Харченко

«27» червня 2018 року

ТАРИФИ 
 консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

 Посольством України в Японії
 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у японських  ієнах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

9 900

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

4 400

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

3 300

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

3 300

5

Прийняття на консульський облік

20

2 200

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

8 800

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

16 500

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

3 300

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

3 300

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

3 300

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

3 300

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

3 300

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

8 800

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

33 000

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

3 300

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

2 200

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

2 200

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

22 000

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

44 000

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

2 200

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

5 500

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

3 300

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

5 500

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

11 000

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

11 000

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

   

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

16 500

2.2

на підставі рішення суду

160

17 600

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

3 300

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

11 000

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

22 000

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

3 300

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

5 500

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

5 500

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

5 500

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, 
та здійснення кредитних операцій: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам




30 
60

 

 

3 300

6 600

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам



30 
60

 

3 300

6 600

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

3 300

1.8

посвідчення заповітів

30

3 300

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

11 000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

3 300

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

 1 100

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

2 200

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

4 400

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 

10

4 400

1 100

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

2 200

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

2 200

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

2 200

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

2 200

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

150

16 500

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

2 200

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

3 300

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

16 500

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

5 500

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

3 300

VII. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

Візи типу В, С, D

65

7 150

 

Робоча віза (D-04)

200

22 000

Посол України в Японії

І. Харченко

Другий секретар з консульських питань

М. Курінна

Спеціаліст з фінансових питань

А.Буряк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux