Посольство України в Японії

, Київ 05:35

Тарифи консульського збору

                                                                                                                                                                                                                                                                                             «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                      Державний секретар МЗС України 

                                                                                                   ___/підпис/___ А.І. Заяць     

«12» квітня 2017 року 

                                                                                                     

                                                                                                        

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Японії

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка, в доларах США

Тарифна ставка, в японських ієнах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

25

2750

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

110

12100

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

22000

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

8800

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

-

-

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

4400

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

2200

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

2200

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

3300

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

22000

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

33000

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

4400

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

4400

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

4400

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

4400

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

4400

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

16500

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

44000

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

3300

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

3300

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

250

27500

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

250

27500

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

7150

 

дворазової

65

7150

 

багаторазової

65

7150

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

7150

 

дворазової

65

7150

 

багаторазової

65

7150

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

65

7150

  *

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

2200

2

Видача витребуваного документа

50

5500

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

100

11000

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

1100

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

8800

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

22000

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

4400

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

40

4400

2

Реєстрація шлюбу

100

11000

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

22000

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

120

13200

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

16500

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

5500

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

22000

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

33000

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

60

6600

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

120

13200

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

80

8800

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США /6000 яп.єн

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США /48000 яп.єн

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1% суми договору, але не менше 20 дол. США / 2400яп.єн

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

11000

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

60

100

 

 

 

6600

11000

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

70

100

 

 

7700

11000

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

70

7700

є)

посвідчення заповітів

50

5500

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

22000

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсоткма суми спадщини, але не менше 100 дол. США/ 12000 яп.єн

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

200

22000

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

3300

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

3300

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

60

6600

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

20

6600

 

2200

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

40

4400

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

40

4400

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

40

4400

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

40

4400

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США /  3000 яп.єн і не більше 200 дол. США / 24000  яп.єн

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол. США/ 9600 яп.єн за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США / 1800 яп.єн і не більше 200 дол. США / 24000 яп.єн

16

Вчинення морських протестів

150

16500

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

3300

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

4400

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

11000

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

1100

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

 

100

11000

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

33000

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

16500

 

4

 

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

5500

 

 

Посол України в Японії                                 підпис

І.Харченко

 

 

 

 

 

Консульська посадова особа                            підпис

Н.Ковальова

 

 

 

 

 

Спеціаліст з фінансових питань                      підпис

А.Буряк

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Японії
Керівник: Курінна Марія Геннадіївна
Другий секретар (консульські питання)
Адреса:

 3-5-31 Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031, Japan // . Переглянути на мапі

Телефон: +81 (3) 5474 9773
Факс: +81 (3) 5474 9772
Ел. пошта: emb_jp@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://japan.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України:

Понеділок 10:15 -12:15

Вівторок, п'ятниця:   09:00 – 12:15

Середа:  14:00 -17:00

Четвер:  09:00 -11:00 * для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

 

Надання консультацій з консульських питань по телефону:

Понеділок, вівторок, четвер: 14:30-17:45

Середа: 9:30 – 12:15

П’ятниця: 14:30 -17:30

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок: 10:15 – 12:15

Вівторок, четвер, п'ятниця:  09:30 – 12:00

 

Межі консульського округу:

 Японія

Примітки:

Гаряча лінія Посольства України в Японії.

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

Номер телефону: +81-90-1775-4206

У неприйомний час консульська допомога надається у таких випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників.

 Вихідні та святкові дні 2018 року в Україні

1 січня - Новий рік;

7, 8  січня - Різдво Христове;

8, 9 березня - Міжнародний жіночий день;

8, 9 квітня - Великдень;

30 квітня - 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

28 травня - Трійця;

28, 29 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14, 15 жовтня - День захисника України;

25 грудня - Різдво Христове;